EID MUBARAK!

Vi på Islamiska förbundet i Linköping gratulerar alla muslimer till att ha fastat den välsignade månaden ramadan. Må Allah acceptera våra gärningar.

Vi önskar er alla en glad Eid!

Eidul-fitr (1 shawwal) infaller fredagen den 21 april 2023.

Islamiska förbundet i Linköping anordnar Eid-bön på tre platser i Linköping: Friidrottshallen bakom Campushallen, Wahlbeckshallen i Ryd, samt moskén på Hamngatan.

I friidrottshallen och moskén startar samling kl 08.00 och eidbönen börjar kl. 09.00. I Wahlbeckshallen startar samling kl 10.00 och eidbönen börjar kl. 10.30.

På grund av underlaget rekommenderar vi att egen bönematta tas med. Gäller inte moskén.

 

 

We at the Islamic Association in Linköping congratulate all Muslims to have fasted the blessed month of Ramadan. May Allah accept our deeds.

We wish you all a happy Eid!

Eidul-fitr (1 Shawwal) falls on Friday April 21, 2023.

The Eid prayer will be held at three places in Linköping: Friidrottshallen (the Athletic Centre) behind Campushallen, Wahlbeckshallen in Ryd, and the mosque at Hamngatan.

At the Athletic Centre and in the mosque we gather starting at 08.00 am, and the Eid prayer will begin at 09.00 am. In Wahlbeckshallen we gather starting at 10.00 am and the Eid prayer will begin at 10.30 am.

Because of the surface, we recommend bringing your own prayer rug. Does not apply for the mosque.

EID MUBARAK!2023-04-20T17:24:00+00:00

Inför Eid

Eidul-fitr (1 shawwal) infaller fredagen den 21 april eller lördagen den 22 april 2023. Vilken dag det blir meddelar vi här på hemsidan under kvällen torsdagen den 20 april.

Om Eid infaller 21 april kommer Eid-bönen anordnas på tre platser i Linköping: Friidrottshallen bakom Campushallen, Wahlbeckshallen i Ryd, samt moskén på Hamngatan.

Om Eid infaller 22 april kommer Eid-bönen anordnas i moskén på Hamngatan samt i Hangaren i Ryd.

I friidrottshallen, moskén och Hangaren startar samling kl 08.00 och eidbönen börjar kl. 09.00. I Wahlbeckshallen startar samling kl 10.00 och eidbönen börjar kl. 10.30.

På grund av underlaget rekommenderar vi att egen bönematta tas med. Gäller inte moskén.

 

About Eid

Eidul-fitr (1 Shawwal) falls on Friday April 21 or Saturday April 22, 2023. The exact day will be announced here on our website during the evening Thursday April 20.

In case Eid falls on April 21 the Eid prayer will be held at three places in Linköping: Friidrottshallen (the Athletic Centre) behind Campushallen, Wahlbeckshallen in Ryd, and the mosque at Hamngatan.

In case Eid falls on April 22 the Eid prayer will be held in the mosque at Hamngatan, and at Hangaren in Ryd.

At the Athletic Centre, in the mosque and at Hangaren we gather starting at 08.00 am, and the Eid prayer will begin at 09.00 am. In Wahlbeckshallen we gather starting at 10.00 am and the Eid prayer will begin at 10.30 am.

Because of the surface, we recommend bringing your own prayer rug. Does not apply for the mosque.

 

Inför Eid2023-04-14T12:19:41+00:00

Kom ihåg att betala din zakatul-fitr

Islamiska förbundet i Linköping påminner härmed alla om att betala zakatul-fitr.

Väljer du att betala via oss behöver du göra det senast två dagar innan Eid.

I år är zakatul-fitr 100 kr/person.

Använd swishnummer 1232107985 och skriv “zakatulfitr” som meddelande. Mycket viktigt att du gör det, annars kan vi inte veta vad ditt bidrag är till för.

Kom ihåg att betala din zakatul-fitr2023-04-10T08:25:45+00:00

Sommartiden börjar

Natten mellan 25 och 26 mars 2023 går vi åter över till sommartid i Sverige. Det betyder att vi klockan 02.00 ställer fram klockan en timme så att den blir 03.00. Tänk på att alla bönetider då också justeras framåt cirka en timme. Det betyder att även tiderna för när vi börjar fasta och bryter fastan blir annorlunda. Så ta en noggrann titt på tiderna den närmaste tiden så att du får det rätt. Tänk också på att fredagsbönen kommer att hållas cirka en timme senare än vi är vana vid.

Sommartiden börjar2023-03-25T15:05:09+00:00

Ramadan mubarak!

Idag är sista dagen i månaden shaban, och vi välkomnar därför fastemånaden ramadan som börjar i morgon torsdag 23 mars/1 ramadan.

Må Gud acceptera allas våra goda och rättskaffens handlingar.

Ramadan mubarak!2023-03-22T16:52:15+00:00

Grönt ljus för moskébygge i Linköping

Grönt ljus för att påbörja detaljplanen för moskébygge i Linköping

Samhällsbyggnadsnämnden i Linköping har sagt ja till moskébygget på Kåparp i Lambohov. Linköpings moskéstiftelse tillsammans med Islamiska Förbundet i Linköping redovisade en gemensam finansiering för moskébygget som fick grönt ljus av politiker.

Det är en stor glädje för muslimerna i Linköping eftersom det har varit en krånglig och svår process att hantera med tanke på projektets känslighet. Nu har det lossnat och nu ska vi börja jobba med att få in mer pengar till projektet och jobbar på att få fram allt underlag som kommunen behöver för detaljplanen.

Enligt den preliminära planen kommer detaljplanearbetet att ta cirka ett och ett halvt år. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft kan byggnationen därefter sätta igång. Därefter ska marköverlåtelse tecknas inom sex månader från den dag då planen vinner laga kraft.

Som muslimer är det viktigt för oss att ha mer engagemang, förståelse och tålamod. Vi bör inte heller glömma att varje muslim måste bidra och delta i processen.

Vi kommer att hålla er informerade om allt som händer kring projektet, både i moskén och här på hemsidan.

Grönt ljus för moskébygge i Linköping2023-01-10T14:02:55+00:00

Eid Mubarak!

Vi på Islamiska förbundet i Linköping önskar er alla en glad Eid!!

Eidul-adha infaller lördagen den 9 juli 2022.

Eid-bönen kommer anordnas på tre platser i Linköping: Campushallen, konstgräsplanen i Skäggetorp samt konstgräsplanen i Berga (Skarpan).

Samling på böneplatsen startar kl 08.00 och eidbönen börjar kl. 09.00.

På grund av underlaget rekommenderar vi att egen bönematta tas med.

Eid Mubarak!

 

Eid Mubarak!

We at the Islamic Association in Linköping wish you all a happy Eid!

Eidul-adha falls on Saturday July 9.

The Eid prayer will be held at three places in Linköping: Campushallen, the artificial grass pitch in Skäggetorp and the artificial grass pitch in Berga (Skarpan).

We gather at the place for prayer starting at 08.00 am, and the Eid prayer will begin at 09.00 am.

Because of the surface, we recommend bringing your own prayer rug.

Eid Mubarak!

Eid Mubarak!2022-07-08T16:47:20+00:00

Synpunkter på att bokbål med Koranen anordnas

Med anledning av de förfärliga händelserna under påskhelgen 2022, och det faktum att nya tillstånd för liknande hatiska manifestationer har beviljats, vill vi från Islamiska förbundet i Linköping framföra vår syn på det hela.

Vi tar starkt avstånd från det våld som ett antal personer tog till. Vi fördömer helt våldsverkarnas beteende, och önskar alla de personer som ådrog sig skador ett snabbt tillfrisknande.

Inför morgondagens (söndag 15 maj) hatattack mot muslimer vill vi å det starkaste uppmana alla muslimer att ignorera den och hålla sig borta från platsen där den hålls. Samma uppmaning gäller inför eventuella framtida liknande hatiska manifestationer.

De nämnda hatattackerna handlar om att den danske högerextremisten Rasmus Paludan utnyttjar det demokratiska systemet för att sprida hat mot muslimer och provocera fram splittring och våld. Han gör detta genom att i ord och handling kränka själva grunden för muslimsk identitet.

Vi förstår viljan att protestera mot detta, men menar att en närvaro vid hatattackerna riskerar att spela extremisterna i händerna och bidra till en förstärkning av just den splittring, den polarisering och de våldsamma sammanstötningar de vill provocera fram.

Vi är för yttrandefrihet och att kritiska synpunkter på islam kan framföras och diskuteras. Att sparka på och offentligt och i politiskt syfte anordna bokbål med Koranen menar vi dock inte är att uttrycka en åsikt eller synpunkt, utan tvärtom en medveten provokation med de ovan nämnda syftena, som också står i strid med demokratiska ideal.

Vi menar också att brottsbalken är tydlig, och att bokbål med Koranen offentligt och i provokativt syfte bör hanteras enligt brottsbalken 16 kap. 8 §.

Vi finner det uppenbart att Rasmus Paludan genom att, offentligen och på flera olika platser och vid flera tillfällen, sparka på och bränna Koranen uttrycker missaktning för den muslimska gruppen med avseende på trosbekännelse. Därför bör han inte ges tillstånd till denna typ av hatattacker.

Framtida tillståndsansökningar som endast har för avsikt att skapa missaktning mot en folkgrupp i vår kommun bör, menar vi, inte tillåtas. Vi bör inte tillåta utomstående individer att sabotera de relationer och det förtroende som staden byggt upp mellan offentliga aktörer och civilsamhället och enskilda invånare.

Faran med liknande framtida hatattacker är djup och mångfasetterad. De riskerar att öka klyftorna och misstron mellan grupper, i detta fall mellan muslimer och andra invånare i kommunen. Samhället står redan inför utmaningar med att förebygga stigmatisering gentemot muslimer, och händelser som den i påskhelgen 2022 kan medföra ytterligare stigmatisering av stadens muslimska invånare. Vår kommun brottas redan med flera problem som utanförskap och kriminalitet, och tyvärr riskerar det arbete som Linköpings kommun i samverkan med invånarna lagt ner mot en hållbar stadsutveckling ta flera steg tillbaka.

Ska vi riskera allt detta på grund av en enda ansvarslös provokatör?

Synpunkter på att bokbål med Koranen anordnas2022-05-15T18:52:04+00:00

EID MUBARAK!

Vi på Islamiska förbundet i Linköping gratulerar alla muslimer till att ha fastat den heliga månaden ramadan. Må Allah acceptera våra gärningar.

Vi önskar er alla en glad Eid!

Eidul-fitr (1 shawwal) infaller måndagen den 2 maj 2022.

För information om eid-bönen, se tidigare nyhet.

 

We at the Islamic Association in Linköping congratulate all Muslims to have fasted the blessed month of Ramadan. May Allah accept our deeds.

We wish you all a happy Eid!

Eidul-fitr (1 Shawwal) falls on Monday May 2, 2022.

For information on the Eid prayer, see previous news post.

EID MUBARAK!2022-04-30T16:47:12+00:00
Till toppen