Medborgarlöfte i Skäggetorp i Linköping

Islamiska förbundet i Linköping deltar tillsammans med Linköpings kommun och femton andra samarbetspartners i ett medborgarlöfte för Skäggetorp. Målet är att öka tryggheten och trivseln för dem som bor i och besöker området.

Medborgarlöftet syftar också till att invånarna ska få större tillit till samhället och att färre barn och unga rekryteras till kriminalitet. På lång sikt är målet att Skäggetorp inte längre ska finnas på listan över utsatta områden.

I syfte att öka tilliten och motverka desinformation kommer Islamiska förbundet i Linköping arbeta tillsammans med kommunen för att nå ut med information om socialtjänsten, krisberedskap och andra samhällsfunktioner.

Inom ramen för religionsdialogen kommer Islamiska förbundet i Linköping vara med och genomföra gemensamma sammankomster för att bland annat öka kunskapen om olika samhällsfrågor hos medlemmarna i olika samfund.

Vill du veta mer om medborgarlöftet kan du gå in på https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/medborgarlofte-for-skaggetorp/

 

Vad är ett medborgarlöfte?

Ett medborgarlöfte är en arbetsmetod som Polisen i samarbete med kommun och andra använder för att i dialog med medborgarna arbeta strukturerat för att uppnå ett visst syfte, ofta kopplat till att öka tryggheten, minska brottligheten, öka förtroende och tillit, öka medborgarnas möjlighet att delta i och påverka beslut, samt stärka samarbetsparters och andras lokala närvaro och tillgänglighet.

 

Medborgarlöfte i Skäggetorp i Linköping2024-06-15T11:57:39+00:00

Vi på Islamiska förbundet i Linköping önskar er alla en glad Eid!!

Eidul-adha infaller söndag 16 juni 2024.

Eid-bön anordnas på två platser i Linköping, Campushallen och Skarpan:

Campushallen, Johannes Magnus väg 21: Lokalen öppnar kl. 07.00. Eidbön kl. 08.15 och kl. 09.15.

Konstgräsplanen i Berga (Skarpan), Konstruktörsgatan 104: Samling på böneplatsen startar kl. 08.00 och eidbönen börjar kl. 09.00.

På grund av underlaget rekommenderar vi att egen bönematta tas med.

Eid Mubarak!

We at the Islamic Association in Linköping wish you all a happy Eid!

Eidul-adha falls on Sunday, June 16, 2024.

The Eid prayer will be held at two places in Linköping:

Campushallen, Johannes Magnus väg 21: Open from 07.00 am, Eid prayer at 08.15 am, and 09.15 am.

The artificial grass pitch in Berga (Skarpan), Konstruktörsgatan 104; We gather at the place for prayer starting at 08.00 am, and the Eid prayer will begin at 09.00 am.

Because of the surface, we recommend bringing your own prayer rug.

Eid Mubarak!

Vi på Islamiska förbundet i Linköping önskar er alla en glad Eid!!2024-06-11T20:07:57+00:00

EID MUBARAK!

Eidul-fitr (1 shawwal) infaller onsdagen den 10 april 2024.

Vi på Islamiska förbundet i Linköping gratulerar alla muslimer till att ha fastat den välsignade månaden ramadan. Må Allah acceptera våra gärningar.

Vi önskar er alla en glad Eid!

 

Eidbön kommer hållas på tre platser i Linköping. På grund av underlaget rekommenderar vi att egen bönematta tas med. Gäller inte moskén.

OBS! Kom i god tid. Dörrarna stängs när moskén är full.

 

Linköpings moské, Hamngatan 49

Lokalen öppnar 8.00.

Eidbönen hålls 9.00.

 

Hangaren, Rydsvägen 5

Lokalen öppnar 7.30.

Eidbönen hålls 08.15 och 09.15.

 

Wahlbeckshallen, Rydsvägen 5

Lokalen öppnar 09.40.

Eidbönen hålls 10.15.

 

 

Eidul-fitr (1 Shawwal) falls on Wednesday April 10th, 2024.

We at the Islamic Association in Linköping congratulate all Muslims to have fasted the blessed month of Ramadan. May Allah accept our deeds.

We wish you all a happy Eid!

 

The Eid prayer will be held at three locations in Linköping. Because of the surface, we recommend bringing your own prayer rug. Does not apply for the mosque.

NOTE! Be there in time. The doors will be closed when the mosque is full.

 

The Linköping mosque, Hamngatan 49

Premises open from 8.00 am.

Eid prayer at 9.00 am.

 

Hangaren, Rydsvägen 5

Premises open from 7.30 am.

Eid prayer at 08.15 am and 09.15 am.

 

Wahlbeckshallen, Rydsvägen 5

Premises open from 09.40 am.

Eid prayer at 10.15 am.

 

EID MUBARAK!2024-04-09T09:27:49+00:00

Kom ihåg att betala din zakatul-fitr

Islamiska förbundet i Linköping påminner härmed alla om att betala zakatul-fitr.

I år är zakatul-fitr 100 kr/person.

Väljer du att betala via oss, använd swishnummer 1232107985 och skriv “zakatulfitr” som meddelande. Mycket viktigt att du gör det, annars kan vi inte veta vad ditt bidrag är till för.

Kom ihåg att betala din zakatul-fitr2024-04-04T22:07:55+00:00

Inför Eid

Eidul-fitr (1 shawwal) infaller tisdagen den 9 april eller onsdagen den 10 april 2024. Vilken dag det blir meddelar vi här på hemsidan under kvällen måndagen den 8 april.

Eidbön kommer hållas på tre platser i Linköping.

OBS! Kom i god tid. Dörrarna stängs när moskén är full.

 

Linköpings moské, Hamngatan 49

Lokalen öppnar 8.00.

Eidbönen hålls 9.00.

 

Hangaren, Rydsvägen 5

Lokalen öppnar 7.30.

Eidbönen hålls 08.15 och 09.15.

 

Wahlbeckshallen, Rydsvägen 5

Lokalen öppnar 09.40.

Eidbönen hålls 10.15.

 

 

 

About Eid

Eidul-fitr (1 Shawwal) falls on Tuesday April 9th or Wednesday April 10th, 2024. The exact day will be announced here on our website during the evening Monday April 8th.

The Eid prayer will be held at three locations in Linköping.

NOTE! Be there in time. The doors will be closed when the mosque is full.

 

The Linköping mosque, Hamngatan 49

Premises open from 8.00 am.

Eid prayer at 9.00 am.

 

Hangaren, Rydsvägen 5

Premises open from 7.30 am.

Eid prayer at 08.15 am and 09.15 am.

 

Wahlbeckshallen, Rydsvägen 5

Premises open from 09.40 am.

Eid prayer at 10.15 am.

 

 

 

Inför Eid2024-04-04T13:57:56+00:00

Sommartiden börjar

Natten mellan lördag 30 och söndag 31 mars 2024 går vi åter över till sommartid i Sverige. Det betyder att vi klockan 02.00 ställer fram klockan en timme så att den blir 03.00. Tänk på att alla bönetider då också justeras framåt cirka en timme. Det betyder att även tiderna för när vi börjar fasta och bryter fastan blir annorlunda. Så ta en noggrann titt på tiderna den närmaste tiden så att du får det rätt. Tänk också på att fredagsbönen kommer att hållas cirka en timme senare än vi är vana vid.

Sommartiden börjar2024-03-30T09:54:35+00:00

Ramadan mubarak!

Idag 10 mars är sista dagen i månaden shaban, och vi välkomnar därför fastemånaden ramadan som börjar i morgon måndag 11 mars/1 ramadan.

Må Gud acceptera allas våra goda och rättskaffens handlingar.

 

Tarawihbön kommer anordnas:

Moskén, Hamngatan 49, varje kväll.

Hangaren, Rydsvägen 5, fredagar, lördagar, söndagar, samt alla kvällar från och med måndag 1 april.

 

Ramadan Mubarak!

Today, March 10th, is the last day of Shaban and we therefore welcome the arrival of the blessed month of Ramadan, starting tomorrow, Monday March 11th.

May God accept our good and righteous deeds.

 

The Tarawih prayer will be held at:

The mosque, Hamngatan 49, every evening.

Hangaren, Rydsvägen 5, Fridays, Saturdays, Sundays, and, starting Monday April 1st, every evening.

Ramadan mubarak!2024-03-10T17:00:54+00:00

Ramadan är i antågande!

Vi på Islamiska förbundet i Linköping gratulerar alla muslimer till ankomsten av den välsignade fastemånaden ramadan vars första dag blir måndag 11 mars eller tisdag 12 mars. Under kvällen söndag 10 mars kommer vi lägga upp mer information här på vår hemsida om vilken dag det blir.

Ramadan mubarak!

 

Ramadan is here!

We at the Islamic Association in Linköping congratulate all Muslims on the arrival of the blessed fasting month of Ramadan, the first day coming up soon. During the evening Sunday 10th of March, we will post more information here on our website.

Ramadan Mubarak!

Ramadan är i antågande!2024-03-09T17:33:14+00:00

Dags för årsmöte 2024!

Du som medlem i Islamiska förbundet i Linköping kallas härmed till årsmöte 2024.

Årsmötet hålls lördag 10 februari kl. 17-19.30 i moskén på Hamngatan 49 i Linköping.

Varmt välkommen! Ditt deltagande är viktigt!

 

Annual meeting 2024

You as a member of The Islamic Association of Linköping is hereby summoned to the annual meeting 2024.

The meeting will take place Saturday February 10th 5-7.30 pm in the mosque at Hamngatan 49 in Linköping.

Welcome! Your participation is important!

 

Dags för årsmöte 2024!2024-01-26T19:10:58+00:00

Fredagsbön 26 januari

Den fredagsbön som brukar hållas på Collegium är den 26 januari tillfälligt flyttad till Wahlbeckshallen, Rydsvägen 5. Börjar 12.15.

 

The Friday prayer usually held at Collegium is on January 26th temporarily moved to Wahlbeckshallen, Rydsvägen 5. Start 12.15 am.

Fredagsbön 26 januari2024-01-25T18:58:17+00:00
Till toppen