Islamiska förbundet i Linköping deltar tillsammans med Linköpings kommun och femton andra samarbetspartners i ett medborgarlöfte för Skäggetorp. Målet är att öka tryggheten och trivseln för dem som bor i och besöker området.

Medborgarlöftet syftar också till att invånarna ska få större tillit till samhället och att färre barn och unga rekryteras till kriminalitet. På lång sikt är målet att Skäggetorp inte längre ska finnas på listan över utsatta områden.

I syfte att öka tilliten och motverka desinformation kommer Islamiska förbundet i Linköping arbeta tillsammans med kommunen för att nå ut med information om socialtjänsten, krisberedskap och andra samhällsfunktioner.

Inom ramen för religionsdialogen kommer Islamiska förbundet i Linköping vara med och genomföra gemensamma sammankomster för att bland annat öka kunskapen om olika samhällsfrågor hos medlemmarna i olika samfund.

Vill du veta mer om medborgarlöftet kan du gå in på https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/medborgarlofte-for-skaggetorp/

 

Vad är ett medborgarlöfte?

Ett medborgarlöfte är en arbetsmetod som Polisen i samarbete med kommun och andra använder för att i dialog med medborgarna arbeta strukturerat för att uppnå ett visst syfte, ofta kopplat till att öka tryggheten, minska brottligheten, öka förtroende och tillit, öka medborgarnas möjlighet att delta i och påverka beslut, samt stärka samarbetsparters och andras lokala närvaro och tillgänglighet.