Du som medlem i Islamiska förbundet i Linköping kallas härmed till årsmöte 2024.

Årsmötet hålls lördag 10 februari kl. 17-19.30 i moskén på Hamngatan 49 i Linköping.

Varmt välkommen! Ditt deltagande är viktigt!

 

Annual meeting 2024

You as a member of The Islamic Association of Linköping is hereby summoned to the annual meeting 2024.

The meeting will take place Saturday February 10th 5-7.30 pm in the mosque at Hamngatan 49 in Linköping.

Welcome! Your participation is important!