Eidul-adha infaller söndag 16 juni 2024.

Eid-bön anordnas på två platser i Linköping, Campushallen och Skarpan:

Campushallen, Johannes Magnus väg 21: Lokalen öppnar kl. 07.00. Eidbön kl. 08.15 och kl. 09.15.

Konstgräsplanen i Berga (Skarpan), Konstruktörsgatan 104: Samling på böneplatsen startar kl. 08.00 och eidbönen börjar kl. 09.00.

På grund av underlaget rekommenderar vi att egen bönematta tas med.

Eid Mubarak!

We at the Islamic Association in Linköping wish you all a happy Eid!

Eidul-adha falls on Sunday, June 16, 2024.

The Eid prayer will be held at two places in Linköping:

Campushallen, Johannes Magnus väg 21: Open from 07.00 am, Eid prayer at 08.15 am, and 09.15 am.

The artificial grass pitch in Berga (Skarpan), Konstruktörsgatan 104; We gather at the place for prayer starting at 08.00 am, and the Eid prayer will begin at 09.00 am.

Because of the surface, we recommend bringing your own prayer rug.

Eid Mubarak!