Eidul-fitr (1 shawwal) infaller onsdagen den 10 april 2024.

Vi på Islamiska förbundet i Linköping gratulerar alla muslimer till att ha fastat den välsignade månaden ramadan. Må Allah acceptera våra gärningar.

Vi önskar er alla en glad Eid!

 

Eidbön kommer hållas på tre platser i Linköping. På grund av underlaget rekommenderar vi att egen bönematta tas med. Gäller inte moskén.

OBS! Kom i god tid. Dörrarna stängs när moskén är full.

 

Linköpings moské, Hamngatan 49

Lokalen öppnar 8.00.

Eidbönen hålls 9.00.

 

Hangaren, Rydsvägen 5

Lokalen öppnar 7.30.

Eidbönen hålls 08.15 och 09.15.

 

Wahlbeckshallen, Rydsvägen 5

Lokalen öppnar 09.40.

Eidbönen hålls 10.15.

 

 

Eidul-fitr (1 Shawwal) falls on Wednesday April 10th, 2024.

We at the Islamic Association in Linköping congratulate all Muslims to have fasted the blessed month of Ramadan. May Allah accept our deeds.

We wish you all a happy Eid!

 

The Eid prayer will be held at three locations in Linköping. Because of the surface, we recommend bringing your own prayer rug. Does not apply for the mosque.

NOTE! Be there in time. The doors will be closed when the mosque is full.

 

The Linköping mosque, Hamngatan 49

Premises open from 8.00 am.

Eid prayer at 9.00 am.

 

Hangaren, Rydsvägen 5

Premises open from 7.30 am.

Eid prayer at 08.15 am and 09.15 am.

 

Wahlbeckshallen, Rydsvägen 5

Premises open from 09.40 am.

Eid prayer at 10.15 am.