Eidul-fitr (1 shawwal) infaller tisdagen den 9 april eller onsdagen den 10 april 2024. Vilken dag det blir meddelar vi här på hemsidan under kvällen måndagen den 8 april.

Eidbön kommer hållas på tre platser i Linköping.

OBS! Kom i god tid. Dörrarna stängs när moskén är full.

 

Linköpings moské, Hamngatan 49

Lokalen öppnar 8.00.

Eidbönen hålls 9.00.

 

Hangaren, Rydsvägen 5

Lokalen öppnar 7.30.

Eidbönen hålls 08.15 och 09.15.

 

Wahlbeckshallen, Rydsvägen 5

Lokalen öppnar 09.40.

Eidbönen hålls 10.15.

 

 

 

About Eid

Eidul-fitr (1 Shawwal) falls on Tuesday April 9th or Wednesday April 10th, 2024. The exact day will be announced here on our website during the evening Monday April 8th.

The Eid prayer will be held at three locations in Linköping.

NOTE! Be there in time. The doors will be closed when the mosque is full.

 

The Linköping mosque, Hamngatan 49

Premises open from 8.00 am.

Eid prayer at 9.00 am.

 

Hangaren, Rydsvägen 5

Premises open from 7.30 am.

Eid prayer at 08.15 am and 09.15 am.

 

Wahlbeckshallen, Rydsvägen 5

Premises open from 09.40 am.

Eid prayer at 10.15 am.