Islamiska förbundet i Linköping påminner härmed alla om att betala zakatul-fitr.

I år är zakatul-fitr 100 kr/person.

Väljer du att betala via oss, använd swishnummer 1232107985 och skriv “zakatulfitr” som meddelande. Mycket viktigt att du gör det, annars kan vi inte veta vad ditt bidrag är till för.