Med anledning av de förfärliga händelserna under påskhelgen 2022, och det faktum att nya tillstånd för liknande hatiska manifestationer har beviljats, vill vi från Islamiska förbundet i Linköping framföra vår syn på det hela.

Vi tar starkt avstånd från det våld som ett antal personer tog till. Vi fördömer helt våldsverkarnas beteende, och önskar alla de personer som ådrog sig skador ett snabbt tillfrisknande.

Inför morgondagens (söndag 15 maj) hatattack mot muslimer vill vi å det starkaste uppmana alla muslimer att ignorera den och hålla sig borta från platsen där den hålls. Samma uppmaning gäller inför eventuella framtida liknande hatiska manifestationer.

De nämnda hatattackerna handlar om att den danske högerextremisten Rasmus Paludan utnyttjar det demokratiska systemet för att sprida hat mot muslimer och provocera fram splittring och våld. Han gör detta genom att i ord och handling kränka själva grunden för muslimsk identitet.

Vi förstår viljan att protestera mot detta, men menar att en närvaro vid hatattackerna riskerar att spela extremisterna i händerna och bidra till en förstärkning av just den splittring, den polarisering och de våldsamma sammanstötningar de vill provocera fram.

Vi är för yttrandefrihet och att kritiska synpunkter på islam kan framföras och diskuteras. Att sparka på och offentligt och i politiskt syfte anordna bokbål med Koranen menar vi dock inte är att uttrycka en åsikt eller synpunkt, utan tvärtom en medveten provokation med de ovan nämnda syftena, som också står i strid med demokratiska ideal.

Vi menar också att brottsbalken är tydlig, och att bokbål med Koranen offentligt och i provokativt syfte bör hanteras enligt brottsbalken 16 kap. 8 §.

Vi finner det uppenbart att Rasmus Paludan genom att, offentligen och på flera olika platser och vid flera tillfällen, sparka på och bränna Koranen uttrycker missaktning för den muslimska gruppen med avseende på trosbekännelse. Därför bör han inte ges tillstånd till denna typ av hatattacker.

Framtida tillståndsansökningar som endast har för avsikt att skapa missaktning mot en folkgrupp i vår kommun bör, menar vi, inte tillåtas. Vi bör inte tillåta utomstående individer att sabotera de relationer och det förtroende som staden byggt upp mellan offentliga aktörer och civilsamhället och enskilda invånare.

Faran med liknande framtida hatattacker är djup och mångfasetterad. De riskerar att öka klyftorna och misstron mellan grupper, i detta fall mellan muslimer och andra invånare i kommunen. Samhället står redan inför utmaningar med att förebygga stigmatisering gentemot muslimer, och händelser som den i påskhelgen 2022 kan medföra ytterligare stigmatisering av stadens muslimska invånare. Vår kommun brottas redan med flera problem som utanförskap och kriminalitet, och tyvärr riskerar det arbete som Linköpings kommun i samverkan med invånarna lagt ner mot en hållbar stadsutveckling ta flera steg tillbaka.

Ska vi riskera allt detta på grund av en enda ansvarslös provokatör?