Idag är sista dagen i månaden shaban, och vi välkomnar därför fastemånaden ramadan som börjar i morgon torsdag 23 mars/1 ramadan.

Må Gud acceptera allas våra goda och rättskaffens handlingar.