Medlemmar bjuds härmed in till medlemsmöte lördag 26 augusti kl. 17.30-20.00.

VÄLKOMNA!