Eidul-fitr (1 shawwal) infaller fredagen den 21 april eller lördagen den 22 april 2023. Vilken dag det blir meddelar vi här på hemsidan under kvällen torsdagen den 20 april.

Om Eid infaller 21 april kommer Eid-bönen anordnas på tre platser i Linköping: Friidrottshallen bakom Campushallen, Wahlbeckshallen i Ryd, samt moskén på Hamngatan.

Om Eid infaller 22 april kommer Eid-bönen anordnas i moskén på Hamngatan samt i Hangaren i Ryd.

I friidrottshallen, moskén och Hangaren startar samling kl 08.00 och eidbönen börjar kl. 09.00. I Wahlbeckshallen startar samling kl 10.00 och eidbönen börjar kl. 10.30.

På grund av underlaget rekommenderar vi att egen bönematta tas med. Gäller inte moskén.

 

About Eid

Eidul-fitr (1 Shawwal) falls on Friday April 21 or Saturday April 22, 2023. The exact day will be announced here on our website during the evening Thursday April 20.

In case Eid falls on April 21 the Eid prayer will be held at three places in Linköping: Friidrottshallen (the Athletic Centre) behind Campushallen, Wahlbeckshallen in Ryd, and the mosque at Hamngatan.

In case Eid falls on April 22 the Eid prayer will be held in the mosque at Hamngatan, and at Hangaren in Ryd.

At the Athletic Centre, in the mosque and at Hangaren we gather starting at 08.00 am, and the Eid prayer will begin at 09.00 am. In Wahlbeckshallen we gather starting at 10.00 am and the Eid prayer will begin at 10.30 am.

Because of the surface, we recommend bringing your own prayer rug. Does not apply for the mosque.