Eidul-adha infaller onsdag 28 juni 2023.

Eid-bön anordnas på två platser i Linköping: konstgräsplanen i Berga (Skarpan), Konstruktörsgatan 104; och Korpen Collegium, Teknikringen 7.

Samling på böneplatsen startar kl 08.00 och eidbönen börjar kl. 09.00.

På grund av underlaget rekommenderar vi att egen bönematta tas med.

Eid Mubarak!

We at the Islamic Association in Linköping wish you all a happy Eid!

Eidul-adha falls on Wednesday, June 28, 2023.

The Eid prayer will be held at two places in Linköping: the artificial grass pitch in Berga (Skarpan), Konstruktörsgatan 104; and Korpen Collegium, Teknikringen 7.

We gather at the place for prayer starting at 08.00 am, and the Eid prayer will begin at 09.00 am.

Because of the surface, we recommend bringing your own prayer rug.

Eid Mubarak!