Om Yasir

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Yasir skapat 3 blogginlägg för.

Viktig information!

I Guds Namn, Den Nåderike, Den Barmhärtige

Med anledning av coronaviruset och ökningen av covid-19-fall i Östergötland och i Sverige, och med hänsyn till regeringens beslut den 16 november 2020 om att sänka gränsen för deltagare vid allmänna sammankomster från 50 till högst 8 personer från tisdagen den 24 november 2020 fram till 24 december 2020, har Islamiska förbundet i Linköping (IFIL) beslutat att stänga moskén från tisdag den 24 november 2020 fram tills nytt beslut fattas av regeringen. Administrativa ärenden i moskén löper på som vanligt, och vid behov av annan service såsom vigsel, begravning eller annat ska styrelsens ordförande kontaktas.

Vi uppmanar våra medlemmar att:

 • Följa regeringens och ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade kring vad de kommunicerar.
 • Följa och hålla sig uppdaterade kring vad IFIL:s styrelse kommunicerar genom vår hemsida.
 • Undvika alla sociala samlingar med fler än 8 personer.
 • Endast umgås med de personer som ingår i ert hushåll.
 • Skydda och visa hänsyn till våra riskgrupper som våra äldre och de kroniskt sjuka.
 • Stödja våra moskéer under denna tid av prövning.
 • Be Allah att lyfta denna prövning från våra axlar.

Må Allah underlätta för oss alla och skydda oss mot denna pandemi och sjukdom.

 

Islamiska förbundet i Linköping (IFIL)

styrelsens ordförande Mohamed Egeh

Tel. 0760932183

e-post: ifil@linkopingmoske.se.

OBS!                                                                                          

Viktig information kommer läggas på hemsidan.

http://www.linkopingmoske.se/

https://www.linkopingsmosken.se/

Viktig information!2020-12-16T08:39:26+00:00

Från och med 11 september 2020 är moskén åter öppen för fredagsbönen

Glädjande och viktigt meddelande!

Från och med 11 september 2020 är moskén åter öppen för fredagsbönen. Två khutba kommer hållas, andra khutba kommer börja 20 min efter första khutba är slut. Dörren öppnas 30 minuter före bön och låses 30 minuter efter bön. Kök, tvagningsställe och toaletter kommer vara låsta och kan inte användas.

Fortsatt gäller restriktionen om högst 50 personer samlade på en plats. Därför kommer övre plan och källarlokalen separeras på två olika lokaler. Övre plan kommer vara öppet för 45 personer, och källarlokalen för 45 personer. Det betyder att sammanlagt 180 personer (två omgångar) kommer kunna delta i fredagsbönen varje fredag.

För besökare till fredagsbönen gäller följande:

 • De som ber på övre plan ska gå in och ut genom entrén vid Hamngatan.
 • De som ber i källarlokalen ska gå in och ut genom entrén vid Valhallagatan.
 • De båda grupperna ska inte beblanda sig med varandra.
 • Platserna i moskén kommer vara markerade med nummer. Vid ankomst får varje besökare en nummerlapp, och ska direkt sätta sig vid motsvarande plats i moskén.
 • När nummerlapparna är slut släpps ingen mer in.
 • Ta med egen bönematta. Endast de som tar med sig deras egna bönematta kan komma in.
 • Barn under 15 år ska inte komma till fredagsbönen.
 • Personer över 70 år eller som tillhör någon riskgrupp uppmanas att inte besöka moskén.
 • Den som känner sig sjuk eller har sjukdomssymtom ska stanna hemma.
 • Se till att ha tvättat händerna noga innan besöket.
 • Visa hänsyn och håll avstånd till andra besökare, även utanför moskén.
 • Hosta och nys i armvecket.
Från och med 11 september 2020 är moskén åter öppen för fredagsbönen2020-11-17T16:51:57+00:00

Från och med 15 juni 2020 är moskén åter öppen för de dagliga bönerna

Glädjande och viktigt meddelande!

Från och med 15 juni 2020 är moskén åter öppen för de dagliga bönerna. Dörren öppnas 30 minuter före bön och låses 30 minuter efter bön. Endast övre plan kommer vara öppet, och källarlokalen hålles stängd tills vidare. Kök och toaletter kommer vara låsta och kan inte användas.

För besökare gäller följande:

 • Personer över 70 år eller som tillhör någon riskgrupp uppmanas att inte besöka moskén.
 • Den som känner sig sjuk eller har sjukdomssymtom ska stanna hemma.
 • Ta med egen bönematta.
 • Se till att ha tvättat händerna noga innan besöket.
 • Visa hänsyn och håll avstånd till andra besökare.
 • Hosta och nys i armvecket.

Fortsatt gäller restriktionen om högst 50 personer samlade på en plats. Därför kommer högst 50 besökare tillåtas vara samtidigt i moskén.

Under fredagsbönen är moskén fortsatt stängd tills vidare.

Från och med 15 juni 2020 är moskén åter öppen för de dagliga bönerna2020-10-16T12:36:43+00:00
Till toppen