I Guds Namn, Den Nåderike, Den Barmhärtige

Med anledning av coronaviruset och ökningen av covid-19-fall i Östergötland och i Sverige, och med hänsyn till regeringens beslut den 16 november 2020 om att sänka gränsen för deltagare vid allmänna sammankomster från 50 till högst 8 personer från tisdagen den 24 november 2020 fram till 24 december 2020, har Islamiska förbundet i Linköping (IFIL) beslutat att stänga moskén från tisdag den 24 november 2020 fram tills nytt beslut fattas av regeringen. Administrativa ärenden i moskén löper på som vanligt, och vid behov av annan service såsom vigsel, begravning eller annat ska styrelsens ordförande kontaktas.

Vi uppmanar våra medlemmar att:

  • Följa regeringens och ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade kring vad de kommunicerar.
  • Följa och hålla sig uppdaterade kring vad IFIL:s styrelse kommunicerar genom vår hemsida.
  • Undvika alla sociala samlingar med fler än 8 personer.
  • Endast umgås med de personer som ingår i ert hushåll.
  • Skydda och visa hänsyn till våra riskgrupper som våra äldre och de kroniskt sjuka.
  • Stödja våra moskéer under denna tid av prövning.
  • Be Allah att lyfta denna prövning från våra axlar.

Må Allah underlätta för oss alla och skydda oss mot denna pandemi och sjukdom.

 

Islamiska förbundet i Linköping (IFIL)

styrelsens ordförande Mohamed Egeh

Tel. 0760932183

e-post: ifil@linkopingmoske.se.

OBS!                                                                                          

Viktig information kommer läggas på hemsidan.

http://www.linkopingmoske.se/

https://www.linkopingsmosken.se/