Styrelsen2015-09-21T17:29:33+00:00

Styrelsens arbetsuppgifter:

  1. Förvalta förbundets tillgångar och föra redovisningar över förbundets räkenskaper.
  2. Föra medlemsförteckningar över förbundets medlemsförsamlingar.
  3. Fullgöra de uppdrag som medlemsförsamlingarna givit till styrelsen och förverkliga förbundets målsättningar.
  4. FIFS styrelse samordnar medlemsföreningarnas arbete och representerar dem inför myndigheter, institutioner och organisationer
  5. FIFS delegerar och ger i uppdrag till medlemsorganisationer i lämpliga ärenden.

FIFS mål

FIFS mål är att skydda medlemmarnas religiösa och kulturella intressen, genom att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, respekt och tolerans. Där kulturell och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft och bidrar med verksamheten till en positiv integration.

Kontakta oss
Till toppen