Ladda ner informationen i PDF-format

Vigsel

Är du medlem i Islamiska förbundet i Linköping kan du ingå äktenskap hos oss. Vår vigselförrättare är förordnad av Kammarkollegiet, och ser till att din vigsel genomförs på ett korrekt sätt så att ditt äktenskap blir giltigt.

Vigseln förenar en man och en kvinna i äktenskap. Ett muslimskt äktenskap är ett kontrakt mellan en man och en kvinna som ingås i närvaro av två vittnen.

I Islam är äktenskapet och familjen basen för den samhälleliga organisationen. Äktenskapet är ett av Guds tecken och Koranen kallar det ett ”högtidligt löfte”. Äktenskapet grundas på inbördes kärlek och barmhärtighet, och makarnas relation ska byggas på ömsesidig respekt och förståelse, vänskap och samförstånd. (se Koranen 4:19-21 och 30:21).

Undertecknande av kontraktet behöver inte äga rum i en moské. För att äktenskapet ska vara giltigt enligt Islam krävs att båda parter svarar ja på frågan om att ingå äktenskap. Kontraktet ska undertecknas av båda parter, vigselförrättare och vittnen, och där ska också brudgummens gåva skrivas in. Det dokument som bevisar att två personer ingått äktenskap kallas vigselbevis. I Islam kallas det agd.

Villkor före vigseln

För att vigseln ska kunna genomföras behöver följande villkor vara uppfyllda:

  • Att hindersprövning har gjorts och det finns ett intyg om hindersprövning. Före vigseln ska Skatteverket pröva om det finns något hinder mot äktenskapet. De som ska ingå äktenskap ansöker gemensamt om detta. Om Skatteverket inte finner något hinder mot äktenskapet skickas ett intyg från Skatteverket även för utländska medborgare.
  • Att intyget är giltigt. Hindersprövning ska ha skett inom fyra månader före vigseln.
  • Att det inte har framkommit något hinder mot äktenskapet.
  • Att båda parter som vill ingå äktenskap är muslimer. Om någon eller båda parter inte är kända hos IFIL ska två av IFIL kända personer vittna om att de är muslimer.
  • Att vid vigseln släktingar eller andra vittnen finns närvarande.
  • Att de som ingår äktenskap är medlemmar i IFIL.

Avgifter och medlemskap

Innan vigseln förrättas ska vigselavgift betalas, och den som inte är medlem hos IFIL ska lämna in en medlemsansökan.

  • Är minst en av parterna medlem sedan tidigare är vigselavgiften 1000 kr.
  • Är ingen av parterna medlem sedan tidigare är vigselavgiften 3000 kr.
  • Finns särskilda skäl kan styrelsen besluta om att ingen avgift behöver betalas.