Islamiska förbundet i Linköping påminner härmed alla om att betala zakatul-fitr.

Väljer du att betala via oss behöver du göra det senast två dagar innan Eid.

I år är zakatul-fitr 100 kr/person.

Använd swishnummer 1232107985 och skriv “zakatulfitr” som meddelande. Mycket viktigt att du gör det, annars kan vi inte veta vad ditt bidrag är till för.