Ladda ner informationen i PDF-format

Begravning

Islamiska förbundet i Linköping (IFIL) hjälper dig med administration och praktisk hantering vid begravningar av muslimer i Linköping med omnejd.

Förberedelser

IFIL fyller i anmälan om begravning och kontaktar griftegårdsförvaltningen och beställer gravöppning.

Är den avlidne inte medlem eller känd i IFIL ska en av IFIL känd person skriftligen vittna om att han/hon är muslim. Vittnesbördet arkiveras hos IFIL.

IFIL sköter kontakten med begravningsbyrån för att beställa transport av den avlidne (i samma kista) från förvaringsplats på patologen på Linköpings universitetssjukhus till tvättrum på Lilla Aska begravningsplats. Transporten görs med begravningsbyråns transportbilar (gäller ej spädbarn), och sker normalt kl. 09.00 om inget annat anges av särskilda skäl. För spädbarn måste anhöriga i samråd med kontaktperson själva ombesörja transporten.

SOM ANHÖRIG BEHÖVER DU:

 • Skaffa dödsattest från sjukhuset.
 • Beställa dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket. Skatteverket registrerar dödsfallet så snart de har fått ett dödsbevis från en läkare eller ett sjukhus. Dödsfallintyget tar normalt 2–3 arbetsdagar.
 • Lämna dödsfallsintyget till IFIL.

SOM ANHÖRIG ANSVARAR DU OCKSÅ FÖR ATT SKAFFA FÖLJANDE MATERIAL:

om den avlidna är en man

 • Kafan (ett vitt tyg för svepning) – 9 meter för män. Tyget köps på IKEA.
 • Träplankor (obehandlad Fjällpanel 21×4200 mm) som köps på K-Rauta.
  • För vuxen köps 10 stycken. Varje planka delas sedan på plats i butiken i 4 lika stora delar (4200/4=1050 mm). Totalt blir det då 40 plankor, 105 cm långa.
 • 1 rulle torkpapper.
 • 1 parfym utan alkohol.
 • 1 flytande tvål (innehållande oliv).
 • 1 paket (minst 30 stycken) gummihandskar för tvättning.
 • För vuxna 4 stora handdukar och 4 mindre handdukar.
 • Bomull (vid obduktion).
 • 1 rulle svartasopsäckar (30 liters).

om den avlidna är en kvinna

 • Kafan (ett vitt tyg för svepning) – 18 meter för kvinnor. Tyget köps på IKEA.
 • Träplankor (obehandlad Fjällpanel 21×4200 mm) som köps på K-Rauta.
  • För vuxen köps 10 stycken. Varje planka delas sedan på plats i butiken i 4 lika stora delar (4200/4=1050 mm). Totalt blir det då 40 plankor, 105 cm långa.
 • 1 rulle torkpapper.
 • 1 parfym utan alkohol.
 • 1 flytande tvål (innehållande oliv).
 • 1 paket (minst 30 stycken) gummihandskar för tvättning.
 • För vuxna 4 stora handdukar och 4 mindre handdukar.
 • Bindor för kvinnor.
 • Bomull (vid obduktion).
 • 1 rulle svartasopsäckar (30 liters).

om den avlidna är ett barn

 • Kafan (ett vitt tyg för svepning) – 3 meter för barn. Tyget köps på IKEA.
 • Träplankor (obehandlad Fjällpanel 21×4200 mm) som köps på K-Rauta.
  • För barn köps 4 stycken. Varje planka delas sedan på plats i butiken i 4 lika stora delar (4200/4=1050 mm). Totalt blir det då 16 plankor, 105 cm långa.
 • 1 rulle torkpapper.
 • 1 parfym utan alkohol.
 • 1 flytande tvål (innehållande oliv).
 • 1 paket (minst 30 stycken) gummihandskar för tvättning.
 • För barn 2 stora handdukar och 2 mindre handdukar.
 • Bomull (vid obduktion).
 • 1 rulle svartasopsäckar (30 liters).

Vid begravningsplatsen

Parkering för besökare

 • Bilburna besökare som ska delta i begravningen ska parkera vid islamiska begravningsplatsen.
 • Om kapellet används som samlingsplats för besökarna ska bilarna parkeras på besöksparkeringen och inte på personalens parkering.

Tvättning av den avlidne

 • Tvättning av den avlidne ska göras av tre personer, om möjligt anhöriga. Om detta inte är möjligt ska IFIL tillhandahålla tre personer som vet hur tvättningen går till.
 • Vid tvättning ska hänsyn tas till omgivningen –inga höga röster eller onödigt spring.
 • Efter tvättningen ska anhöriga städa tvättrummet, vädra genom att öppna bakdörren, samt samla alla sopor i en sopsäck och kasta i soprummet.

Transport av kistan från tvättrummet till begravningsplatsen

 • Ett antal personer bär kistan på axlarna och går till fots till begravningsplatsen.
 • Alla muslimer kan hjälpa till att bära kistan, men ska följa IFIL:s representants anvisningar.

Begravningsbönen (salatul-djanazah)

 • Begravningsbönen leds av IFIL:s representant eller annan av IFIL godkänd person.
 • Alla som deltar i bönen ska följa anvisningar som ges av IFIL:s representant och imamen.
 • De som vill delta i bönen ska informeras om att tvagning på samma sätt som vid de dagliga bönerna är ett villkor även vid begravningsbönen.

Gravsättningen

 • Tre personer, varav två anhöriga om möjligt, tar emot den avlidne i graven.
 • Den avlidne läggs på höger sida med ansiktet riktat i böneriktningen (qiblah) mot Mecka.
 • Alla deltagare bör få möjlighet att hjälpa till att fylla igen graven.
 • Efter begravningen ställer anhöriga tillbaka den tomma kistan i tvättrummet och stänger bakdörren efter vädringen.

Utgifter

 • Anhöriga betalar alla utgifter i samband med begravning och sköter alla inköp. Vid behov kan IFIL hjälpa till med det praktiska.
 • IFIL fakturerar anhöriga för kostnaden för transport.
 • Hade den avlidne försörjningsstöd skickar IFIL till socialkontoret:
  • Faktura för den tjänst som IFIL levererat i arbetet med begravningen.